Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Schanskorven

Schanskorven, functioneel, duurzaam en natuurvriendelijk

Dát zijn de karakteristieke eigenschappen van schanskorven. Schanskorven en schanskorfmatrassen zijn flexibele, metaalgazen “dozen” die gevuld zijn met steen, grond en/of andere materialen. Ze vormen een uitstekend en veelzijdig bouwmateriaal in (weg -en water) bouwkundige projecten, technische natuurbouw of utiliteitsbouw. Sinds de uitvinding en de eerste commerciële toepassingen van staaldraad schanskorven meer dan 110 jaar geleden, zijn miljoenen vierkante- en kubieke meters met succes toegepast in alle delen van de wereld. Aangezien constructies met schanskorven en schanskorfmatrassen zowel goed belastbaar en stabiel, alsook flexibel en waterdoorlatend zijn, verenigen zij de eigenschappen van traditionele “harde” bouw (beton, staal, hout) met “zachte” oplossingen (grond, planten) en zijn dus een “bio-civiel” bouwmateriaal par excellence. Nautilus Eco-Solutions b.v. levert schanskorven in alle vormen en afmetingen, van zowel gevlochten als van gelast staaldraad, steeds verzinkt, aluminiumverzinkt (Galfan), RVS of verzinkt + gecoat.

Toepassingen

Er bestaat een groot aantal toepassingsmogelijkheden voor deze “flexibele bouwstenen”: in oever- en taludbescherming, bij de versterking van dijken en dammen, landhoofden van bruggen, in geluidswerende constructies, grondkeringen, gevelbekledingen, pijpleidingbescherming en zelfs in offshore windmolen projecten. Afhankelijk van de toepassing en de vereiste eigenschappen worden type en specificaties van de schanskorven bepaald.

Zo wordt in oevers meestal het gevlochten staaldraadtype toegepast, terwijl schanskorven in landschapselementen of als gevelbekleding normaliter met behulp van strakkere, gepuntlaste schanskorven worden vervaardigd. Deze toepassingsmogelijkheden zijn typisch maar verre van volledig. Er zijn altijd nieuwe, verrassende applicaties te bedenken, van tuinmuur via bodembescherming, tot lichtgewichtfunderingen of zelfs drijvende constructies, want ook de keus van het vulmateriaal is bijna onbeperkt.

Schanskorven in Geluidsweringen en Muren

Omdat schanskorfmuren enerzijds zwaar en massaal zijn, maar ook poreus en gestructureerd, absorberen zij geluidsgolven heel effectief en bieden bovendien mogelijkheden voor vegetatie, bijvoorbeeld klimplanten of sedumsoorten. Ook in combinatie met traditionele bouwmaterialen (glas, beton etc.) is de toepassing van een schanskorf heel goed mogelijk.

Tevens zijn schanskorven ook als erfafscheiding, landschapselement of tuinmuur geschikt. Vormgeving en vulmateriaal zijn variabel.

Schanskorven in Gevels en (dam)wanden

Schanskorven worden in de utiliteits- en stedenbouw steeds vaker toegepast als gevelbekleding. Smalle en hoge schanskorfconstructies moeten aan de achterliggende muur of constructie verankerd worden of op een speciale steun- en draagvoorziening gebouwd worden. Isolerende eigenschappen en een meerwaarde voor fauna en flora (habitat voor vogels, hagedissen, rotskruiden) zijn meegenomen.

Schanskorven als (dam)wandbekleding worden veelal geplaatst nabij snel- en waterwegen. De schanskorven worden op een vergelijkbare manier bevestigd als bij gevelbekleding.

Schanskorven in Oevers en Grondkeringen

Erosiebescherming langs dynamische wateren is de oorspronkelijke en nog steeds populaire toepassing van gevlochten schanskorven en schanskorfmatrassen. Schanskorven zijn zwaar en massief, maar ook flexibel, soepel en waterdoorlatend waardoor zij een duurzame oeverafwerking vormen zonder hydrostatische druk te veroorzaken of natuurontwikkeling te belemmeren. Ook een combinatie van schanskorven of schanskorfmatrassen met onze andere erosiewerende producten is een goede toepassingsmogelijkheid.

Schanskorven als gewichtsconstructie kunnen ook “in den droge” grond keren, taluds beschermen, dijk- en damvoeten versterken of een hoogteverschil in het terrein overbruggen. Voor de stabiliteit is een trapsgewijze of piramideachtige opbouw aan te raden. Maar ook “gewapende grond” met doorlopend gaas voor verankering in het achterliggende grondlichaam is een statisch zuivere en materiaalefficiënte oplossing.

Ecologie en Milieu

Schanskorven zijn in vergelijking met harde oplossingen (bijvoorbeeld stalen damwand of betonconstructies) materiaal efficiënt en natuurvriendelijk. Alle componenten zijn duurzaam en volledig recyclebaar. Als vulmateriaal kan ook schoon, gerecycled puin of afgekeurd steenmateriaal worden gebruikt. De energie en materiaal input voor de fabricage en het aanbrengen van schanskorven is laag, zowel in vergelijking met andere bouwmaterialen als beschouwd over de gehele levenscyclus. Verder zijn schanskorven op een harmonieuze manier in de natuurlijke omgeving in te passen. De plaatselijk aanwezige flora kan zich goed op of door de schanskorven heen ontwikkelen.

Geluidsmuren gebouwd in schanskorven absorberen niet alleen geluid, maar dienen ook als begroenbare “Ecowall”. Een klein, rotsachtig biotoop is een zeldzaam ecosysteem en kan gespecialiseerde flora en fauna een habitat bieden. Deze multifunctionaliteit betuigt tevens van efficiënt ruimtegebruik en is dus een doordachte omgang met een ander schaars goed: ruimte.

In oevers kan met schanskorfmatrassen een geleidelijk en flauw talud gerealiseerd worden, een cruciaal kenmerk van natuurvriendelijke oevers. Als snelle en doelgerichte begroeiing gewenst of vereist is, kunnen wij de natuur een handje helpen door het toepassen van “groene schanskorven”, een combinatie van schanskorven en Aqua-Flora® matten of rollen.

Specificaties Schanskorven

Schanskorven en schanskorfmatrassen zijn flexibele, metaalgazen “dozen” die gevuld zijn met steen, grond en/of andere materialen. Schanskorven worden in principe per project gefabriceerd en geleverd naar wens en specificaties van de klant.

Gepuntlaste schanskorven

Gepuntlaste schanskorven hebben een rechthoekige of vierkante maas opening en worden standaard vervaardigt uit ‘galfan’ draad (staaldraad met een vooraf aangebrachte legering bestaande uit 95% zink (Zn) en 5% aluminium(Al)). De ondergond voor het aanbrengen van schanskorven is in de meeste gevallen draagkrachtig genoeg voor een fundering op staal en dan volstaat een werkvloer van beton of een laag breekpuin.

Gevlochten schanskorven

Gevlochten schanskorven hebben een zeskantige maas opening en worden vervaardigd uit ‘galfan’ draad (staaldraad met een vooraf aangebrachte legering bestaande uit 95% zink (Zn) en 5% aluminium(Al)). Deze schanskorven worden veelal toegepast als schanskorfmatrassen en gebruikt als erosiebescherming van oevers. Voor grootschalige toepassingen en in gevallen waar esthetiek belangrijk is worden meestal schanskorven van gepuntlaste gaaspanelen gebouwd.

Vulling

Voor de vulling van de schanskorven kan gekozen worden voor gebroken natuursteen, gebroken puin, afgekeurde bakstenen of andere materialen. Bijna alles is mogelijk, mits de vulling vorstbestendig is. Tevens is het van belang dat de gradatie van de vulling past bij de gekozen maas in verband het uitvallen van de vulling.
Schanskorven vullen met grond is eveneens mogelijk, dan worden de schanskorven aan de binnenzijde bekleed met een grondkerend doek of kokosvezels.