Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Cleanscreen

CleanScreen is hét luchtzuiverende scherm voor een gezondere leefomgeving. CleanScreen biedt de oplossing voor de problemen op het gebied van luchtkwaliteit rondom verkeerswegen. Met een aangetoond resultaat.

CleanScreen in het kort
In veel gebieden rond verkeerswegen vormt de luchtkwaliteit een probleem voor de volksgezondheid. Ook juridisch gezien vormt luchtkwaliteit een probleem. Europese normen voor fijnstof concentraties worden op veel plaatsen niet gehaald. Dit product biedt de oplossing. CleanScreen zuivert de lucht van fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast reduceert deze ook geluid. Resultaat: een gezondere leefomgeving!

Er zijn twee varianten CleanScreen ontwikkeld, geschikt voor plaatsing langs autosnelwegen, secundaire wegen en wegen in binnenstedelijk gebied.

CleanScreen is een ontwerp van Redubel bv, Nautilus Eco-Solutions bv, 3M Nederland bv en KEIM Nederland bv. Verdere informatie is te vinden op www.cleanscreen.nl. Neem contact met ons op voor meer informatie.