Aqua-Flora® rollen

Aqua-Flora rollen in het kort

Aqua-Flora® rollen zijn oeverrollen, of vegetatierollen, bestaand uit een kokosvezelrol(3×0,3m) met hierin voorgegroeid diverse oever- en moerasplanten. In de praktijk wordt ook gesproken over waterplanten. Het inplanten van de kokosrollen gebeurt ofwel hier in Heiloo, ofwel bij onze partners in Duitsland (diverse locaties). Na het inplanten worden de rollen in de bassins geplaatst, waar zij in ieder geval één volledig groeiseizoen liggen, voor een optimaal wortel- en rhizomenpakket. Deze voorgroeiperiode is meteen één van de aspecten die onze Aqua-Flora® producten zo uniek maakt. Samen met de hoge dichtheid planten per m1, 8 stuks. En de zorgvuldig uitgekozen soorten vegetatie in combinatie met de onmiskenbare voordelen voor het milieu, dat maakt onze Aqua-Flora® rollen werkelijk uniek.

Onderop deze pagina vindt u alle specificaties.

Het hele verhaal

Aqua-Flora® rollen zijn bij uitstek geschikt voor oeverafwerking langs steile taluds, in diepe plasbermen of voor de begroening van verticale oevers. Aqua-Flora® rollen worden veelal bevestigd tussen een dubbele rij perkoenpalen. De situatie ter plaatse is uiteraard leidend. Bij waterdiepten die meer dan 80% van de diameter van de rol bedragen, kan de ruimte onder de begroeide rol worden opgevuld met bijvoorbeeld een onbegroeide kokosrol. Op deze wijze is het mogelijk Aqua-Flora® rollen toe te passen als vooroever of golfbreker. Voor het begroenen van verticale oevers, zoals kademuren en damwanden, kunnen Aqua-Flora® rollen worden opgehangen in staaldraad-stroppen of stalen beugels. Eventueel met een extra plank in de beugels, zodat de rol niet doorhangt. De vegetatie haalt zijn voedingsstoffen alleen uit het water en groeit verrassend snel, zowel boven als beneden de waterlijn. De Aqua-Flora® rollen kunnen ook als eco-richels fungeren in faunapassages, zoals bijvoorbeeld in onderdoorgangen van bruggen of duikers.

Ecologie

Building with nature is niet alleen een trend die zich de laatste jaren flink heeft uitgebreid, maar ook een vast onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij geloven dat de toekomst ligt in het bouwen mét de natuur, in plaats van het tegenwerken van de natuur. Vanuit dit geloof zijn ruim twee decennia geleden onze Aqua-Flora® ontstaan.

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeensschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal, waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Zo dragen wij ons steentje bij.

Plantschema’s

Wij bieden diverse standaard plantschema’s aan. Momenteel hebben wij er zes is ons assortiment. In de schema’s hebben we een handig overzichtje opgenomen waar staat welk schema het best toepasbaar is in welke situatie/toepassingsgebied. Uiteraard kunnen we u hierin ook van een passend advies voorzien.

De beplanting die wij voorgroeien in onze Aqua-Flora® rollen, zijn allemaal inheems.

Klantspecifiek

Maar wat als u, of uw opdrachtgever zelf een plantschema wil bedenken, of al heeft bedacht? Geen probleem! Het kan (bijna) allemaal.
Sowieso kan er gekozen worden uit de planten die wij al toepassen, maar dan bijvoorbeeld in een andere verhouding. Houd er wel rekening mee dat dit invloed kan hebben op de levertijd!
Heel andere soorten in gedachte? Dan gaan we samen bekijken of deze soorten geschikt zijn om in onze rollen voor te groeien. Houd er hier wel rekening mee, dat er naast een langere levertijd, ook sprake kan zijn van meerkosten, dat is afhankelijk van de gekozen plantsoort.

Voorbeeld

  • U wilt een rol volledig voorgegroeid met witte en paarse beplanting, kan dat? Dat kan, u kunt kiezen voor planten uit de bestaande schema’s zonder extra kosten. Of we kijken samen welke witte en paarse planten wij nog meer kunnen toepassen (eventueel wel meerkosten). Er zit in dit geval een langere levertijd op.
  • U wilt twee verschillende standaard schema’s, bijvoorbeeld ‘Bentley’ en ‘Harvey’ gemixt in één Aqua-Flora® rol, kan dat? Jazeker! Hier komen geen extra kosten bij, maar wel langere levertijd.

Hieronder kunt u onze standaard plantschema’s downloaden.

Specificaties

Waaruit bestaat onze Aqua-Flora® rol precies? Bekijk hieronder de specificaties, dan bent u weer volledig op de hoogte!

Onderhoud

Goed nieuws! Al onze Aqua-Flora® producten vergen weinig onderhoud. Onderaan deze pagina kunt u ons onderhoudsadvies downloaden. Toch echt geen groene vingers? Wij nemen het graag uithanden. Voor elk project kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden.

Downloads

Download hier alle productspecificaties, brochures etc.