Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Aqua-Flora® Floatlands

Aqua-Flora® Floatlands

Aqua-Flora® Floatlands, ook wel drijvende tuinen/eilanden genoemd, kunnen worden toegepast in waterpartijen met stilstaand, of langzaam stromend water en met een hoog nutriënten-gehalte. Op plaatsen waar geen ruimte is voor het creëren van een oevervegetatie in plasbermen of waar het groen als een eilandje middenin de stedelijke waterpartij wordt gerealiseerd zijn Aqua-Flora® Floatlands heel geschikt. Ook in situaties met wisselende waterstanden kan drijvend groen een oplossing bieden: het beweegt met de waterstanden mee. Het drijvende groen kan worden toegepast in stadsvijvers en grachten, langs verticale oevers, naast drijvende huizen (ook eventueel te leveren: drijvende verblijfselementen als aanvulling op drijvend groen) in berg- bezinkbassins en zandwinputten.

De Floatlands bestaan uit een drijvende constructie waarop onze Aqua-Flora® matten geïnstalleerd worden. Door de modulaire opbouw van het drijflichaam kunnen wij deze in vele formaten toepassen, echter dient wel rekening gehouden te worden met een minimale breedte in verband met het drijfvermogen. Het verankeren van de Aqua-Flora® Floatlands kan op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Te denken valt aan het plaatsen tussen houten palen, of door middel van gewichtsankers naar de bodem.

Ecologie
Net als bij onze Aqua-Flora® matten en rollen, voorzien we met onze Floatlands in de stijgende vraag naar het Building with Nature concept. Met onze natuurvriendelijke producten leveren we een bijdrage aan een groenere toekomst voor mens en dier.

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeensschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal, waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Bewezen technologie
Door de jaren heen zijn er diverse succesvolle pilots uitgevoerd in samenwerking met, en in opdracht van verschillende opdrachtgevers en geïnteresseerden.
Hieruit blijkt dat onze materialen een positieve bijdragen leveren aan de macro- en microfauna.
Algemene conclusies te trekken uit de onderzoeken, is een verbetering in waterkwaliteit, een toename van de macrofauna (toename van soorten), een stijging in de aanwezigheid van vissen, een positieve beleving door omwonende en de daaruit voortvloeiende (niet geheel onbelangrijke) stijging in waarde van het onroerend goed.