Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Aqua-Flora® floats

Aqua-Flora® floats kunnen worden toegepast in waterpartijen met stilstaand, of langzaam stromend water en met een hoog nutriënten-gehalte. Op plaatsen waar geen ruimte is voor het creeëren van een oevervegetatie in plasbermen of waar het groen als een eilandje middenin de stedelijke waterpartij wordt gerealiseerd zijn Aqua-Flora® floats heel geschikt. Ook in situaties met wisselende waterstanden kan drijvend groen een oplossing bieden: het beweegt met de waterstanden mee. Het drijvende groen kan worden toegepast in stadsvijvers en grachten, langs verticale oevers, naast drijvende huizen (ook eventueel te leveren: drijvende verblijfselementen als aanvulling op drijvend groen) in berg- bezinkbassins en zandwinputten. De modulaire opbouw van het drijflichaam veroorlooft zich variabele vormen en afmetingen. Voor de Aqua-Flora® floats worden hoofdzakelijk soorten toegepast die een dicht wortelpakket vormen, door een grote biomassa het wateroppervlak goed benutten en bestand zijn tegen de effecten van het gedrag van watervogels (vertrappen, grazen en uitwerpselen).